VPS / Virtuell Server

Vad står VPS för och varför är det så populärt? VPS är en akronym för Virtuell Private Server och syftar på en virtuell server. En virtuell server är en server som körs på en annan server kan man säga. På en (eller flera) fysiska servers körs en programvara som gör det möjligt att dela resurserna i flera delar så att man på en server isolerat kan köra flera andra servers. Dagens servers är såpass kraftfulla så att det är sällan en server endast kan hantera en uppgift, därför har denna utveckling uppkommit. Fördelarna med att dela upp en server i flera är förstås många och kostnadsbesparingarna är stora. De största fördelarna är att den som hyr en virtuell server enkelt kan få mer resurser om det behövs, och även att minska resurserna om det behövs. Det innebär att man kan under belastningstoppar skaffa mer kraft och när spara resurser när belastningen är mindre.

Är du intresserad av att uppgradera din hosting så kontakta HEMG om en virtuell server för hjälp!